شعر مارینی

یه روزی یه مارینی
ره ا تی یه زمینی
خواسش کلندی بکو
بکاله گندم و جو
بیل و کلند ا باش بی
دوتاش این ککاش بی
سوار قاطر وابی
نرهته بی ور وابی
ازنو هم راس وابی
سوار خر لهراس وابی
ادامه خواندن شعر مارینی

واژه‌نامه مارینی

مردم روستای مارین دارای گویش خاصی هستند،

این گویش که به دلیل وجود روستا در منطقه ای لر نشین، بیشتر به لهجه ی لری نزدیک است.

مردم شهرستان اردکان واقع در استان فارس نیز به همین گویش صحبت می کنند، و از جمله کسانی که به این گویش صحبت می کنند بهبهانی ها هستند که البته گویش آن ها بیشتر با زبان فارسی مقاربت دارد.مردم روستای دیل که در همسایگی روستای مارین زیست می کنند هم با همین گویش تکلم می کنند.

چند واژه از واژگان شیرین مارینی همراه با ترجمه فارسی : ادامه خواندن واژه‌نامه مارینی